Dette websted bruger cookies til at forbedre din weboplevelse.Få mere at vide

Cookieindstillingerne på dette websted er i øjeblikket indstillet til at tillade visse former for cookies. Vi bruger ikke cookies til målrettet eller adfærdsbaseret annoncering på dette websted. De cookies, som vi faktisk bruger, er designet til at tillade dig at bruge webstedets funktioner og gennemse vores hjemmeside på den måde, der er gunstigt for dig. Hvis du fortsætter uden at ændre dine cookieindstillinger, giver du samtykke hertil. Du kan til enhver tid ændre dine cookieindstillinger.

X

Juridisk meddelelse

Webstedet ejes og drives af et datterselskab eller partnerselskab til Zimmer, Inc. (dette datterselskab eller partnerselskab bliver samlet benævnt "Zimmer Biomet"). Alt indhold, information og software, der leveres på og gennem webstedet, ejes af Zimmer Biomet. Webstedet må kun anvendes under følgende brugsbetingelser.

Din brug af dette websted udgør din accept af disse vilkår og betingelser. Hvis du ikke kan acceptere disse vilkår, skal du stoppe brugen af dette websted.

1. Webstedslicens. Som bruger af dette websted får du tildelt en eksklusiv, ikke-overdragelig, genkaldelig, begrænset licens til at bruge webstedet og dens indhold i overensstemmelse med disse Vilkår for brug. Zimmer Biomet kan til enhver tid opsige denne licens af en hvilken som helst grund.

2. Brugsbegrænsninger. Indholdet af dette websted er kun til personlig brug og ikke til kommerciel udnyttelse. Du må kun bruge dette websted til din egen personlige brug eller til din organisations interne brug. Du må ikke dekompilere, foretage reverse engineering, adskille, udleje, lease, udlåne, sælge, give i underlicens eller skabe afledte værker fra webstedet eller dets indhold. Du må ikke bruge nogen form for netværksovervågning eller detekteringssoftware til at fastlægge webstedets arkitektur eller til at udtrække oplysninger om brug eller brugere. Du må ikke bruge nogen robot, spider eller anden automatisk eller manuel anordning eller proces til at overvåge eller kopiere webstedet eller indholdet uden forudgående skriftlig tilladelse fra Zimmer Biomet. Du må ikke udskrive, downloade, kopiere, ændre, gengive, genudgive, distribuere, vise eller transmittere nogen del af webstedet til kommercielle, non-profit eller offentlige formål undtagen i det omfang, der er tilladt ovenfor. Du må ikke bruge og eksportere eller reeksportere webstedet - eller dele heraf - eller indholdet eller noget software, der er til rådighed på eller via webstedet, i strid med de gældende eksportkontrollove og bestemmelser. Enhver uautoriseret brug af webstedet eller indholdet er forbudt og kan resultere i retsforfølgelse og andre juridiske konsekvenser imod dig.

3. Ikke professionel rådgivning. Webstedet og dets indhold udgør ikke lægelig, juridisk eller anden form for professionel rådgivning. Kontakt din læge eller anden sundhedsperson for lægelig rådgivning. Der gives ingen garanti for korrektheden, fuldstændigheden, tilstrækkeligheden eller gyldigheden af webstedet eller indholdet deraf. Din brug af indholdet, webstedet, eller materiale, der linkes til fra webstedet, sker på egen risiko.

4. Webstedbrugere. Visse områder af dette websted indeholder oplysninger, der kun er beregnet til læger og andet sundhedspersonale. Hvis du ikke er bosiddende i din valgte jurisdiktion og ikke er læge eller anden sundhedsfaglig person, skal du ikke tilgå webstedets indhold til "Sundhedspersoner", da det indeholder marketing- og produktmaterialer, hvortil din adgang kan være begrænset iht. gældende reklamelovgivning eller bestemmelser i dit land.

5. Intellektuelle ejendomsrettigheder. Medmindre andet er angivet, er alt indhold beskyttet af loven, herunder, men ikke begrænset til, amerikansk lov om ophavsret, forretningshemmeligheder og varemærkeret, samt andre statslige, nationale og internationale love og regler. Zimmer Biomet giver ikke nogen udtrykte eller underforståede rettigheder til dig under noget patent, nogen copyright, noget varemærke eller nogen forretningshemmelighed. Derfor kan enhver uautoriseret brug af webstedet eller indholdet overtræde ophavsret, varemærkelovgivning, love om forretningshemmeligheder eller love om fortrolighed og PR.

Ved at indsende indhold, ideer eller enhver anden form for information til webstedet, såsom i form af et forslag eller feedback om vores websted eller vores produkter eller ydelser, tildeler du automatisk Zimmer Biomet en royalty-fri, vedvarende, uopsigelig, ikke-eksklusiv ret og licens til at bruge, gengive, ændre, vedtage, offentliggøre, redigere (for længde eller klarhed), oversætte, skabe afledte værker fra, distribuere, videredistribuere, overføre, udføre og vise dette indhold (helt eller delvist) på verdensplan og/eller indarbejde det i andre værker i enhver form, medie eller teknologi, der er kendt nu eller udvikles senere, for den fulde varighed af eventuelle rettigheder, der måtte findes i sådant indhold. Zimmer Biomets efterfølgende anvendelse af indsendt indhold ville selvfølgelig i givet fald ikke indeholde nogen personlige oplysninger. Zimmer Biomet forbeholder sig til enhver tid ret til at fjerne enhver form for indhold, der indsendes til webstedet, uanset årsag.

6. Registrering. Visse dele af webstedet kræver, at du registrerer dig for at modtage information om produkter, tjenester, systemer, programmer og andre oplysninger vedrørende Zimmer Biomet. Hvis der anmodes om registrering, accepterer du at forsyne Zimmer Biomet med nøjagtige og fuldstændige registreringsoplysninger. Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden omkring din kontos login-oplysninger og/eller adgangskode samt alle anvendelser af din konto, uanset om de er reelt eller udtrykkeligt godkendt af dig. Zimmer Biomet forbeholder sig ret til at afvise registreringer eller abonnenter.

7. Fejl og rettelser. Zimmer Biomet træffer rimelige foranstaltninger til at overvåge og opdatere indhold på webstedet, men der gives ingen form for garanti for, at webstedet altid vil være fejlfrit, fri for virus eller andre skadelige komponenter, eller at fejl vil blive rettet. Zimmer Biomet giver heller ikke nogen garanti for, at indholdet og alle oplysninger til rådighed på eller via webstedet altid vil være korrekte, præcise, rettidige, eller på anden måde pålidelige. Zimmer Biomet kan til enhver tid foretage ændringer af indholdet eller websitet.

8. Tilgængelighed af produkter og tjenester. Webstedet indeholder oplysninger om produkter, som muligvis ikke er tilgængelige i et bestemt land eller region i verden, som kan være tilgængelige under forskellige varemærker i forskellige lande, og som i visse tilfælde kan være godkendt af en regerings tilsynsorgan til salg eller brug med forskellige indikationer og restriktioner i forskellige lande. Besøgende på webstedet adviseres hermed om, at alternative produkter og ydelser kan være tilgængelige fra andre producenter og tjenesteydere.

9. Sundhedsplejeinformation. Der er gjort alt for at præsentere sundhedsplejeinformation på vores websted på en klar og objektiv måde. Oplysninger om forskellige sundhedsmæssige, medicinske og helbredsmæssige forhold og deres behandling er ikke tænkt som en erstatning for rådgivning fra en læge eller anden lægefaglig sundhedsperson. Du bør ikke bruge oplysningerne heri til at diagnosticere et sundheds- eller helbredsproblem eller en sygdom. Du bør i stedet kontakte din læge for at få oplysninger om de potentielle behandlingsmuligheder, der kan være relevante for dig.

10. Tredjepartsindhold. Tredjepartsindhold kan vises på eller være tilgængeligt fra webstedet. Zimmer Biomet hæfter ikke for og påtager sig intet ansvar for tredjepartsindhold. Derudover kan dette websted indeholde links eller referencer til andre websteder, som ikke er tilknyttet Zimmer Biomet. Zimmer Biomet hæfter dog ikke for indholdet på sådanne andre websteder og sider, og er ikke ansvarlig for skader eller personskader som følge af brugernes adgang til sådanne websteder. Links til andre websteder gives udelukkende som en service til brugere af vores websted. Zimmer Biomet har gjort rimelige bestræbelser for at kontrollere, at de webadresser, der henviser til eksterne websteder, er korrekte ved den seneste revision af Zimmer Biomets websted.

11. Ansvarsfraskrivelse. Webstedet og indholdet leveres "som det er og forefindes". Zimmer Biomet fralægger sig udtrykkeligt alle garantier, herunder garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse. Zimmer Biomet fralægger sig ethvert ansvar for tab, skade, krav, hæftelser eller skader af nogen art som følge af, eller som udspringer af eller som på nogen måde er relateret til: (A) Fejl i eller udeladelser fra dette websted og dets indhold, herunder men ikke begrænset til, tekniske unøjagtigheder og typografiske fejl, (B) eventuelle tredjepartswebsteder eller indhold, som tilgås direkte eller indirekte via links på dette websted, herunder, men ikke begrænset til, fejl i eller udeladelser derfra, (C) Manglende adgang til webstedet eller dele heraf, (D) Din brug af dette websted eller (E) Din brug af udstyr eller software i forbindelse med webstedet.

12. Begrænsning af ansvar. Zimmer Biomet hæfter ikke for tab, skader, krav, ansvar eller skader af nogen art som følge af din brug af webstedet eller indholdet. Zimmer Biomet hæfter ikke for eventuelle særlige, indirekte, tilfældige eller følgeskader af nogen art overhovedet (herunder, uden begrænsning, advokatsalærer) på nogen måde på grund af, som følge af eller som opstår i forbindelse med brug eller manglende evne til at bruge webstedet eller indholdet. I det omfang ovenstående begrænsning af ansvar er forbudt, skal Zimmer Biomet eneste forpligtelse til dig for skader begrænses til 1.000 USD.

13. Ansvarsfraskrivelse for aktiekurs. Aktiekurser, der vises eller er tilgængelige på eller via dette websted, er ikke nødvendigvis udtryk for den fremtidige kursudvikling. Alt indhold er kun til orientering, og intet indhold (herunder, uden begrænsning, aktiekurser eller virksomhedsoplysninger) er beregnet til handels- eller investeringsformål.

14. Ulovlig aktivitet. Du må ikke bruge dette websted til ulovlige formål eller aktiviteter. Zimmer Biomet forbeholder sig ret til at undersøge klager eller indberettede overtrædelser af disse brugsbetingelser samt til at træffe de foranstaltninger, vi finder passende.

15. Retsmidler for overtrædelser. Zimmer Biomet forbeholder sig ret til at anvende alle tilgængelige retsmidler ved overtrædelse af disse brugsbetingelser, herunder, men ikke begrænset, til retten til at blokere adgang fra en bestemt internetadresse til Zimmer Biomets websteder og deres funktioner.

16. Lovvalg og værneting. Disse brugsbetingelser er udarbejdet i, og skal fortolkes og håndhæves i overensstemmelse med de gældende love og krav i den amerikanske delstat Indiana. Enhver eventuel retssag med henblik på at håndhæve denne aftale skal anlægges hos de relevante amerikanske føderale eller statslige domstole i Indiana.

17. Fortrolighed. Din brug af webstedet er underlagt Zimmer Biomets fortrolighedspolitik.

18. Adskillelse af bestemmelser. Disse brugsbetingelser indarbejder ved reference eventuelle meddelelser, der er indeholdt på webstedet og fortrolighedspolitikken. Disse betingelser udgør hele aftalen mellem dig og Zimmer Biomet med hensyn til adgang til og brug af webstedet. Hvis en bestemmelse i disse brugsbetingelser er ulovlig, ugyldig eller uden retskraft eller i konflikt med nogen anden bestemmelse i Betingelserne for brug, vil den ulovlige, ugyldige eller modstridende bestemmelse blive anset for at være adskilt fra de øvrige bestemmelser, og berører ikke deres gyldighed og håndhævelse.

19. Ændringer i brugsbetingelser. Zimmer Biomet forbeholder sig ret til at ændre disse brugsbetingelser til enhver tid. Opdaterede versioner af brugsbetingelserne vises på dette websted og er med øjeblikkelig virkning. Du er ansvarlig for regelmæssigt at gennemgå brugsbetingelserne. Fortsat brug af webstedet efter sådanne ændringer udgør din accept af sådanne ændringer.

Indholdet fra dette websted må ikke gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk eller mekanisk, herunder med telefax, fotokopiering, optagelse eller brug af informationslagring eller søgesystemer uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra ejeren af ophavsretten. Kontakt os for anmodning om tilladelse eller yderligere information.